Priprema za prijemne ispite na umjetničkim fakultetima (programi crtanja)
2018./2019. godina

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu izobrazbu i kulturu sa verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog, grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama i metodičkim postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu steklo je vodeći položaj na polju likovne pedagogije. Učilište je ostvarilo vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti polaznika.

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna praktična provjera. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u malim grupama.

Za polaznike kojima mjesto boravka nije u Zagrebu organiziramo pojačanu nastavu preko zimskih praznika (od 06. siječnja do 14. siječnja 2018.), za vrijeme proljetnih praznika (od 2. travnja do 8 travnja 2018.) i nakon završetka školske godine  (od 28. svibnja do 5 lipnja  2018.) te subotama ili nedjeljama tijekom prvog i drugog polugodišta školske godine 2017./2018.

Od listopada mjeseca 2018. subotama i nedjeljama također organiziramo pripremu za prijamne ispite.

Rezultati na prijemnim ispitima za fakultete

U 2016/ 2017 godini 80 % kandidata koje smo pripremali u Učilištu za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay za prijemne ispite u za Akademiju likovnih umjetnosti, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet su se upisali na željene fakultete.
Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu Petra Kovačić je prva na listi na nastavničkom odsjeku Likovne akademije u Zagrebu Ana Ivković je prva na odsjeku za restauraciju Likovne akademije u Zagrebu a Anđela Tucaković je prva na Akademiji za likovnu kulturu i likovnu umjetnost u Splitu.
Detaljne podatke imamo i za prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gdje je prolaznost naših kandidata 88 %. Polaznica našeg programa Melita Kovačić je prva na listi primljenih na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
Prolaznost naših polaznika na odjeku dizajna pri Arhitektonskom fakultetu je 100% a također je 100 % prolaznost naših polaznika i na Agronomskom fakultetu – odsjek Krajobrazna arhitektura.

 

 

1.Programi pripreme za upise na fakultete:

 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
 • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
 • i ostali umjetnički fakulteti

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina  za školsku godinu 2018/2019).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2018., a završavaju u siječnju 2019. Polaznici mogu nastaviti programa do lipnja 2019. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2400,00 kn.

 

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2018./2019. subotom od listopada 2018. do kraja siječnja 2019. 45 2.400 kn
zimske pripreme 04. siječnja 2019. do 12. siječnja 2019. 36 1.920 kn
proljetne pripreme 22. travnja 2019. do 28. travnja 2019. 28 1.500 kn
ljetne pripreme 27. svibnja 2019. do 04. lipnja 2019. 36 1.920 kn

Pripreme za arhitekturu

2.Programi pripreme za upise na fakultete:

 • Arhitektonski fakultet
  • studij arhitekture i urbanizma
  • studij dizajna
 • Agronomski fakultet
  • Krajobrazna arhitektura

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

Mogućnost dogovora individualnih satova i skraćenog programa.

PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Arhitektonski fakultet-studij arhitekture i urbanizma, studij dizajna, agronomski gakultet-studij krajobrazne arhitekture)

Cijena programa priprema za 40 sati nastave je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina za školsku godinu 2018/2019). Ovaj program uključuje 20 likovnih radionica koje traju po 2 nastavna sata. Radionice započinju u listopadu 2018., a završavaju u ožujku 2019. Polaznici mogu nastaviti vježbanje zadataka za prijemne ispite do lipnja 2019. godine uplatom novih satova radionica. 

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2018./2019. subotom  od listopada 2018. do kraja ožujka 2019. 40 2.400 kn
zimske pripreme 04. siječnja 2019. do 12. siječnja 2019. 36 2.200 kn
proljetne pripreme 22.travnja 2019. do 28. travnja 2019. 28 1. 750 kn
ljetne pripreme 28. svibnja 2019.do 06. lipnja 2019. 36 2.200 kn

 

Upisi:
Upisi u prostorijama Studija u , Draškovićevoj 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati  ili prema dogovoru.