Novosti

Rezultati na prijemnim ispitima za umjetničke fakultete u 2023./2024.

U 2023./2024. godini pripremali smo  u Učilištu za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay kandidate  za prijemne ispite za  Akademiju likovnih umjetnosti, Arhitektonski fakultet, smjer Arhitektura.  Programi su osmišljeni na način da polaznike postepeno upoznajemo sa sve složenijim zadacima kroz koje razvijamo njihovu kreativnost i  sposobnost rješavanja logičkih i prostornih problema. Zahvaljujući takvom pristupu […]

Pročitaj više ...

Prolaznost naših polaznika na prijemnim ispitima  za srednje škole

Rezultati na prijemnim ispitima za srednje škole: Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti izuzetnu uspješnost naših polaznika. Svi kandidati koji su se prijavili za školu primijenjene umjetnosti i dizajna, školu za tekstil, kožu i obuću i grafičku školu, s uspjehom su položili prijemni ispit. 99% naših polaznika uspješno je upisalo Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u […]

Pročitaj više ...

BESPLATNI PROGRAM CRTANJA I SLIKANJA

BESPLATNI PROGRAM LIKOVNIH RADIONICA ORGANIZIRAN JE U SURADNJI UDRUGE UHULI I UČILIŠTA ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE, KREATIVNOST I  DIZAJN – STUDIO TANAY Besplatne radionice za djecu VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I SREDNJOŠKOLCE održat će se U PROSTORIJAMA UČILIŠTA – STUDIO TANAY u ŠUBIĆEVOJ 16 RADIONICE SE ODRŽAVAJU od 26. KOLOVOZA do 28. kolovoza 2024. U TERMINU […]

Pročitaj više ...

DANI OTVORENIH VRATA – RUJAN 2024.

Dani otvorenih vrata Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay održat će se 5. rujna i 19. rujna 2024. u Draškovićevoj 30, u Zagrebu u terminu od 17 do 20 sati 5. RUJNA 2024. i 19. RUJNA 2024. INFORMACIJE I RAZGOVOR O LIKOVNIM PROGRAMIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. PROGRAMI ZA SREDNJU ŠKOLU […]

Pročitaj više ...

BESPLATNE RADIONICE IZNENAĐENJA ZA DJECU

DJECA GRADE BesplaTni PROGRAM LIKOVNIH radionicA ORGANIZIRAN U SURADNJI UDRUGE UHULI I UČILIŠTA ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE, KREATIVNOST I DIZAJN – STUDIO TANAY Besplatne radionice za djecu održat će se U PROSTORIJAMA UČILIŠTA – STUDIO TANAY u draškovićevoj 30 RADIONICE SE ODRŽAVAJU od 19. KOLOVOZA do 23. KOLOVOZA 2024. U TERMINU od 10.00 – 13.00 sati. […]

Pročitaj više ...

BESPLATNI PROGRAM ILUSTRACIJE I STRIPA

ORGANIZIRAN JE U SURADNJI UDRUGE UHULI I UČILIŠTA ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE, KREATIVNOST I  DIZAJN – STUDIO TANAY Besplatne radionice za djecu održat će se U PROSTORIJAMA UČILIŠTA – STUDIO TANAY u draškovićevoj 30 RADIONICE SE ODRŽAVAJU od 26. KOLOVOZA do 30. kolovoza 2024. U TERMINU od 10.00 – 13.00 sati. PROGRAM ILUSTRACIJE I STRIPA Program […]

Pročitaj više ...

Arhiva