Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay,
Draškovićeva 30, 10000 Zagreb
Šubićeva 16, 10000 Zagreb

M.B. 1672495
OIB: 92298427295
žiro račun IBAN: HR3023400091110093879
tel: (01) 48 73 456
mobitel: 091 333 4 333, 091 444 2 444
e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr
Radno vrijeme :
svaki dan od 16 do 19 sati
subotom od 9 do 15 sati  ili po dogovoru.

Predsjednica Upravnog vijeća:
mr. sc. Ljiljana Zaninović Tanay
mobitel: 091 333 4 333, 091 444 2 444
Ravnatelj:
Emil Robert Tanay
professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
akademski slikar,
mobitel: 091 537 6547

Draškovićeva 30 | Šubićeva 16