VERIFICIRANI PROGRAMI ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJA

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay ima verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje programa osposobljavanja odraslih nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja i to programa za:

– kreativnog crtača,
– kreativnog slikara,
– kreativnog kipara,
– kreativnog oblikovatelja keramike.
Ovi programi se upisuju u radnu knjižicu.
Polaznici se obavezno prvo upisuju u program Kreativni crtač koji traje 120 sati u jednoj školskoj godini. Nakon provjere znanja i dobivenog uvjerenja za osposobljenost polaznici imaju mogućnost upisati u sljedećoj godini 120 sati programa za kreativnog slikara, kipara, kreativnog oblikovatelja keramike ili dizajnera.pic28

Upisi:
Upisi u prostorijama Učilišta – Studio Tanay, Draškovićeva 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati  ili prema dogovoru.

Cijena i načini plaćanja:
Cijena programa za 120 sati nastave je 6650,00 kuna (6400,00 kn i članarina za 2019/2020. je 250,00 kn). Program započinje u listopadu 2019. godine i završava u lipnju 2020. godine. Nakon završenih programa crtanja i slikanja postoji mogućnost nastavka školovanja za dobivanje stupnja visoke stručne spreme u Visokim školama za obrazovanje sa kojima surađujemo već dugi niz godina.

Nastava se održava jednom u tjednu, u trajanju od tri nastavna sata.
Likovni pribor nije uračunat u cijenu programa.
Ispit provjere znanja i vještina na kraju programa: 400,00 kn.
Mogućnosti plaćanja: nalogom za plaćanje u banci (pošti), internet bankarstvom. Iznose je moguće uplatiti na deset rata.

Više informacije o programu možete saznati na danima otvorenih vrata Učilišta u rujnu 2019. te upoznati voditelje programa.

 

POSEBNI PROGRAM APSTRAKTNOG SLIKANJA

Program uključuje široku i raznorodnu ponudu likovnih vježbi za razvoj kreativnog likovnog mišljenja: apstraktno slikanje u različitim tehnikama (akril, kist, valjak, špahtla, otiskivanje i dr.), slikanje prema zadanom predlošku i slikanje prema promatranju. Pristup zadacima uključivati će različite načine likovnog tumačenja (upoznavanje različitih sistema oblikovanja, prevođenje iz jednog likovnog sistema u drugi, osobna interpretacija i sl.).

Ujedno, svi polaznici ovog programa imaju mogućnost upoznati se s CRTANJEM FRAKTALA, posebnom likovnom tehnikom koja je osmišljena u svrhu razvoja punog potencijala čovjekove kreativnosti, kao i razvoja psihofizičkih sposobnosti (motorika, psihološka ravnoteža, duhovni rast). Radi se o vrlo zanimljivoj metodi pomoću koje možemo jasno iščitati svoje unutarnje stanje, te pomoću boje i crteža korigirati eventualne nepravilnosti i vratiti vlastiti psihofizički sustav u ravnotežu i harmoniju.

RADIONICA APSTRAKTNOG SLIKANJA 2

Radionica je namijenjena isključivo polaznicima koji su završili radionicu Apstrakcija 1. u Studiju Tanay. Radionica traje 45 sati – svaki drugi tjedan po tri sata (15 x 3).

Na radionicama će biti detaljnije razrađeni osnovni principi apstraktnog slikarskog izraza. Više pažnje biti će posvećeno složenijim kompozicijama, raznolikijim teksturama, različitijim tehničkim odnosno tehnološkim postupcima u izradi slika. Dok je prva radionica bila zasnovana na eksperimentalnom pristupu, ova će radionica u većoj mjeri biti posvećena studijskom pristupu. To znači da će svaki polaznik dobiti mogućnost da – prema svojim osobnim sklonostima – odabrane obrasce produbi, kako u izvedbenom, tako i u sadržajnom smislu. Drugim riječima, osnovna načela apstraktnog pristupa biti će obogaćena novim gradivom, novim znanjima, no istovremeno će svaki polaznik za se zadržati individualni pristup.

Cijena programa apstraktnog slikanja za 45 sati je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina za 2019/2020.).Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3  sata, i održava se dva puta mjesečno. Program započinje u listopadu 2019., a završava u ožujku 2020. Dodatni program crtanja fraktala je besplatan.

Više informacije o programu možete saznati na danima otvorenih vrata Učilišta u rujnu  2019. te upoznati voditeljicu programa, akademsku slikaricu Danielu Pal Bučan.

 

 

RADIONICE GRAFIKE

  

 

U praktičnom dijelu ove radionice predviđen je rad u visokom, plošnom i dubokom tisku. Ovim programom obuhvaćene su tehnike linoreza, karton tiska, monotipije i suhe igle .

Medij grafike je otisak. Otisak dobivamo bojanjem matrice i pritiskanjem o papir, propuštanjem kroz prešu ili ručno. Prema tome gdje se zadržava boja za otiskivanje na matrici, grafičke tehnike dijelimo na tehnike visokog tiska, tehnike plošnog tiska i tehnike dubokog tiska. U visoki tisak ulaze drvorez, linorez i kartonski tisak. Tehnike plošnog tiska su litografija, sitotisak i monotipija. U duboki tisak ulaze bakrorez, bakropis, aquatinta i suha igla.

Pristup polaznicima je individualiziran. Zadaci programa prilagođavaju se i polaznicima s predznanjem i početnicima.

 Program započinje u studenom 2019.   Cijena ovog programa za 45 sati je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn upisnina).Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3  sata, i održava se ponedjeljkom od 17 do 20 sati.

Detaljni plan i program možete saznati  upitom na meil: studio-tanay@studio-tanay

Više informacije o programu možete saznati na danima otvorenih vrata Učilišta u rujnu 2019. te upoznati voditeljicu programa, magistru grafike Ivanu Bajcer.

 

POSEBNI PROGRAM FIGURATIVNOG CRTANJA I SLIKANJA

 

Program se sastoji od jednostavnih i raznovrsnih likovnih zadataka te je usmjeren na upoznavanje crtačkih i slikarskih tehnika i metoda. Fokus programa je proučavanje slikarstva kao medija za kreativno likovno izražavanje i samo usavršavanje. Zadaci se sastoje od konkretnih vježbi crtanja i slikanja prema direktnom promatranju s varijacijama motiva i likovnih pristupa. Cilj ovih vježbi jest razviti crtačku vještinu, percepciju prostora, osjećaj za tonove i boju te sintezom ovih iskustava osposobiti i potaknuti polaznike na samostalno stvaranje.

Pristup polaznicima programa je individualiziran, a za pohađanje nije potrebno imati nikakvo predznanje ni razvijenu vještinu crtanja. Zadaci programa konstruirani su na način da se težinom prilagođavaju i polaznicima s predznanjem i početnicima. Stoga ukoliko polaznik već posjeduje određenu razinu vještine izazov likovnoga zadatka se sukladno tome pojačava.

Nastava je upotpunjenja proučavanjem primjera i pristupa likovnosti kroz povijest i teoriju umjetnosti kao dodatna motivacija i osvještavanje teorijske strane umjetničkog djelovanja. Reprodukcije djela relevantnih autora promatrat ćemo i analizirati kako bismo obogatili radove koje slikamo na nastavi.

Cijena programa figurativnog slikanja za 45 sati je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn upisnina).Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3  sata, i održava se dva puta mjesečno. Program započinje u listopadu 2019., a završava u ožujku 2020.

Više informacije o programu možete saznati na danima otvorenih vrata Učilišta u rujnu 2019. te upoznati voditeljicu programa,magistru grafike Ivanu Bajcer.

POSEBNI PROGRAM STRIPA I DIZAJNA

Program grupe usmjeren je na promatranje okoline te učenje putem crtanja po promatranju. Kroz raznolike likovne zadatke polaznici će upoznavati osnovne crtačke i slikarske tehnike i razvijati vještinu crtanja i slikanja prema direktnom promatranju trodimenzionalnih motiva, no bavit ćemo se i likovnim zadacima kroz koje se upoznajemo sa osnovnim zakonitostima i tehnikama umjetnosti stripa.

Cilj programa je osvještavanje procesa likovnog izražavanja te obogaćivanje i nadogradnja polaznikovog poznavanja srodnih područja umjetnosti kao što su slikarstvo, kiparstvo, film, strip itd. Štoviše, glavni i osnovni cilj programa je stjecanje vještine i sigurnosti pri crtanju i slikanju te poticanje polaznika na razvijanje svog kreativnog potencijala.

Iako je plan programa usredotočen na rad prema promatranju, kroz individualizirane domaće zadaće polaznici razvijaju i crtanje prema imaginaciji.

Cijena programa apstraktnog slikanja za 45 sati je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina za 2019/2020.).Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3  sata, i održava se dva puta mjesečno. Program započinje u listopadu 2019., a završava u ožujku 2020. Više informacije o programu možete saznati na danima otvorenih vrata Učilišta u rujnu 2019. te upoznati voditeljicu programa, magistru grafike Ivanu Bajcer.

 

INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Individualni satovi dogovaraju se tijekom cijele školske godine.
Cijena sata iznosi od 100,00 kn do 180,00 kn za individualni sat, ovisno o sadržajima programa 

Informacije, prijave i uplate:

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay,
Draškovićeva 30, 10000 Zagreb
M.B. 1672495
OIB: 92298427295
žiro račun IBAN: HR3023400091110093879
tel: (01) 48 73 456
mobitel: 091 333 4 333,
e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr