PRIPREMA ZA PRIJEMNE ISPITE NA UMJETNIČKIM FAKULTETIMA (PROGRAMI CRTANJA)  2023. / 2024. STUDIJSKA GODINA

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu izobrazbu i kulturu s verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog, grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama i metodičkim postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu steklo je vodeći položaj na polju likovne pedagogije. Učilište je ostvarilo vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti polaznika.

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna praktična provjera. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u malim skupinama.

 Za sve upite u svezi s ponuđenim programima potrebno je kontaktirati Studio Tanay ili profesoricu Danielu Pal Bučan  osobno na e-mail: daniela.pal.bucan@gmail.com

 

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
 • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
 • i ostali umjetnički fakulteti

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2023./2024. subotom od listopada 2023. do veljače 2024. sa mogućnošću nastavka programa do prijemnih ispita 45  

405 €

Zimske pripreme 17. veljače do 25. veljače 2024. 36  

324 €

Proljetne pripreme 2. travnja 2024. do 7. travnja 2024. 24  

216 €

     
       

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 439 € (405 € + 34 € članarina za školsku godinu 2023./2024.).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2023., a završavaju u veljači 2024. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2024. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 405 €.

Za zimske pripreme i proljetne pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 34 € članarine za školsku godinu 2023./2024.

INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Individualni satovi dogovaraju se tijekom cijele školske godine.

Cijena individualnog sata u trajanju od 60 minuta iznosi 25 €.

PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:

 • Arhitektonski fakultet
  • studij arhitekture i urbanizma
 • Agronomski fakultet
  • Krajobrazna arhitektura

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Arhitektonski fakultet-studij arhitekture i urbanizma, Agronomski fakultet-studij krajobrazne arhitekture)

 

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2023./2024. subotom od listopada 2023. do kraja ožujka 2024. 30  

405 €

Zimske pripreme 17. veljače do 23. veljače 2024. 24  

324 €

 

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 30 sati nastave iznosi 439 € (405 € + 34 € članarina za školsku godinu 2023./2024).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 2 nastavna sata i započinju u listopadu 2023., a završavaju u veljači 2024. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2024. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 30 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 405 €.

Za zimske pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 34 € članarine za školsku godinu 2023./2024.

INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Individualni satovi dogovaraju se tijekom cijele školske godine.

Cijena individualnog sata u trajanju od 60 minuta iznosi 39 €.

Upisi:

Upisi u prostorijama Studija u , Draškovićevoj 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati ili prema dogovoru.