Program priprema za upis na fakultete

PRIPREMA ZA PRIJEMNE ISPITE NA UMJETNIČKIM FAKULTETIMA (PROGRAMI CRTANJA)- 2021. / 2022. GODINA

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu izobrazbu i kulturu s verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog, grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama i metodičkim postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu steklo je vodeći položaj na polju likovne pedagogije. Učilište je ostvarilo vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti polaznika.

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna praktična provjera. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u malim skupinama.

 Za sve upite u svezi s ponuđenim programima potrebno je kontaktirati Studio Tanay ili profesoricu Danielu Pal Bučan  osobno na e-mail: daniela.pal.bucan@gmail.com

1.PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:

  • Akademija likovnih umjetnosti
  • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
  • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
  • i ostali umjetnički fakulteti

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2021./2022. subotom od listopada 2021. do veljače 2022.sa mogućnošću nastavka programa do prijemnih ispita 45 2.400,00 kn
zimske pripreme 1 3. siječnja 2022. do  09. siječnja 2022. 28 1.680,00 kn
Zimske pripreme 2 19. veljače do 27. veljače 2022. 36 2.160,00 kn
Proljetne pripreme 19. travnja 2021. do 24. travnja 2022. 24 1.440,00 kn

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina  za školsku godinu 2021./2022).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2021., a završavaju u veljači 2022. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2022. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2400,00 kn.

I za zimske pripreme 1, zimske pripreme 2 i proljetne pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 250,00 kn članarine za školsku godinu 2021/2022.

2.PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:

  • Arhitektonski fakultet
    • studij arhitekture i urbanizma
  • Agronomski fakultet
    • Krajobrazna arhitektura

 Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

Mogućnost dogovora individualnih satova i skraćenog programa.

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Arhitektonski fakultet-studij arhitekture i urbanizma, Agronomski fakultet-studij krajobrazne arhitekture)

Cijena programa priprema za 30 sati nastave je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina za školsku godinu 2021 / 2022). Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 2 nastavna sata. Radionice započinju u listopadu 2021., a završavaju u ožujku 2022. Polaznici mogu nastaviti vježbanje zadataka za prijemne ispite do lipnja 2022. godine uplatom novih satova radionica. 

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2021./2022. subotom  od listopada 2021. do kraja ožujka 2022. 30 2.400 kn

 Upisi:
Upisi u prostorijama Studija u , Draškovićevoj 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati  ili prema dogovoru.