PRIPREMA ZA PRIJEMNE ISPITE NA UMJETNIČKIM FAKULTETIMA (PROGRAMI CRTANJA)  2022. / 2023. STUDIJSKA GODINA

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu izobrazbu i kulturu s verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog, grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama i metodičkim postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu steklo je vodeći položaj na polju likovne pedagogije. Učilište je ostvarilo vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti polaznika.

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna praktična provjera. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u malim skupinama.

 Za sve upite u svezi s ponuđenim programima potrebno je kontaktirati Studio Tanay ili profesoricu Danielu Pal Bučan  osobno na e-mail: daniela.pal.bucan@gmail.com

 

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
 • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
 • i ostali umjetnički fakulteti

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2022./2023. subotom od listopada 2022. do veljače 2023.sa mogućnošću nastavka programa do prijemnih ispita 45 2.700,00 kn

(358,35 €)

Zimske pripreme 18. veljače do 26. veljače 2023. 36 2.160,00 kn

(286,68 €)

Proljetne pripreme 10. travnja 2023. do 16. travnja 2023. 24 1.440,00 kn

(191,12 €)

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 2.950,00 kuna (391,53 €) (2.700,00 kn (358,35 €)  + 250,00 kn (33,18 €) članarina  za školsku godinu 2022./2023).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2022., a završavaju u veljači 2023. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2023. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2.700,00 kn (358,35 €).

Za zimske pripreme i proljetne pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 250,00 kn (33,18 €) članarine za školsku godinu 2022./2023.

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
 • Arhitektonski fakultet
  • studij arhitekture i urbanizma
 • Agronomski fakultet
  • Krajobrazna arhitektura

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Arhitektonski fakultet-studij arhitekture i urbanizma, Agronomski fakultet-studij krajobrazne arhitekture)

 

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2022./2023. subotom  od listopada 2022. do kraja ožujka 2023. 30 2.700 kn

(358,35 €)

Zimske pripreme 20. veljače do 25. veljače 2023. 24 2.160,00 kn

(286,68 €)

 

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 30 sati nastave iznosi 2.950,00 kuna (391,53 €) (2.700,00 kn (358,35 €) + 250,00 kn (33,18 €) članarina  za školsku godinu 2022./2023).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 2 nastavna sata i započinju u listopadu 2022., a završavaju u veljači 2023. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2023. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 30 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2.700,00 kn (358,35 €).

Za zimske pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 250,00 kn (33,18 €) članarine za školsku godinu 2022./2023.

Mogućnost dogovora individualnih satova i skraćenog programa.

Upisi:

Upisi u prostorijama Studija u , Draškovićevoj 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati ili prema dogovoru.