Stari Grad – Otok Hvar 1. 7. – 7. 7. 2017.

Tečaj crtanja i slikanja:

  • crtanje i slikanje mediteranske arhitekture
  • kontrasti tekstura krajolika
  • osnovni i elementi i dinamika kompozicije crteža i slike
  • crtačke tehnike(olovka,ugljen,tuš, lavirani tuš)
  • slikarske tehnike (akvarel i tempera)
  • Dodatni sadržaji za odgojitelje – spontanost i spoznaja u dječjim likovnim radovim
Izložba:
Nakon završetka tečaja održava se izložba radova polaznika u galeriji Sv. Jerolim, smještenoj u renesansnoj crkvi preuređenoj u umjetničku galeriju

Sadržaj tijekom sedam dana boravka:
Crtačke i slikarske tehnike: 20 sati

Dodatni sadržaji za odgojitelje – spontanost i spoznaja u dječjim likovnim radovima (5 sati)

 

Voditelj tečaja crtanja i slikanja:
Emil Robert Tanay, akademski slikar i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Cijena prijave i likovnih radionica:

prijava: 250 kn

likovne radionice: 600 kn

Likovni pribor u potpunosti je uključen u cijenu likovnih radionica

 

Organizator:
Učilište za obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, Draškovićeva 30, 10000 Zagreb
OIB: 92298427295 žiro račun: HR3023400091110093879
mobitel: 091 333 4 333; e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr, www.studio-tanay.hr

 

Cijena smještaja:

Cijena smještaja u hotelu Arkada i apartmanima Trim: 190 kn dnevno, polupansion

tel/fax(021)765128, (021) 765866

IBAN:HR4523300031159056646; SWIFT:SOGEHR22

HOTELI FAROS d.d., SG Spltska banka d.d.,