Dani otvorenih vrata Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay održat će se 5. rujna i 19. rujna 2024. u Draškovićevoj 30, u Zagrebu u terminu od 17 do 20 sati

5. RUJNA 2024. i 19. RUJNA 2024.

INFORMACIJE I RAZGOVOR O LIKOVNIM PROGRAMIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

PROGRAMI ZA SREDNJU ŠKOLU I ODRASLE

 • CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM
 • PROGRAM PRIPREME ZA UPISE  NA UMJETNIČKE FAKULTETE,
 • APSTRAKTNO SLIKANJE
 • RADIONICE RAZNOVRSNIH PROGRAMA
 • POSEBNI PROGRAM STRIPA I ILUSTRACUJE
 • KERAMIČKA RADIONICA
 • INVIDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Sve informacije o ponuđenim programima za mladež i odrasle možete saznati na Danima otvorenih vrata i možete upoznati ravnateljicu Učilišta i voditeljicu programa za odrasle akademsku slikaricu profesoricu Danielu Pal Bučan i profesora emeritus a Emila Roberta Tanaya

PROGRAMI ZA DJECU I MLADE:

 • KREATIVNE LIKOVNE RADIONICE ZA DJECU
 • PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE U SREDNJE ŠKOLE
 • PROGRAM STRIPA I ILUSTRACIJE
 • INVIDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Sve informacije o ponuđenim programima za djecu i mlade u dobi od četiri do šesnaest godina možete saznati na Danima otvorenih vrata i možete upoznati voditeljicu programa za djecu, profesoricu povijesti umjetnosti Anitu Mašić, akademskog slikara Marka Zemana i akademsku grafičarku Ružicu Dobranić

Prijave na telefon: 091 333 4 333, 091 444 2 444 ili na e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr