UČILIŠTE ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE, KREATIVNOST I DIZAJN – STUDIO TANAY

 

pic2 pic1

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu
izobrazbu i kulturu s verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog,
grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama, metodičkim
postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu Učilište je steklo vodeći položaj na polju likovne
pedagogije ostvarivši vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti
polaznika.
Program Učilišta– Studija Tanay koncipiran je na način da naši polaznici (oni koji pohađaju Studio dugi
niz godina, kako i oni novi) mogu kroz naše radionice kontinuirano nadograđivati svoje umjetničko
znanje i vještine u mjeri koja njima odgovara s obzirom na individualne želje i planove.
Kroz radionice, tijekom godine, polaznici se upoznaju detaljno i temeljito  s crtačkim, slikarskim i
oblikovnim tehnikama, usvajaju nova znanja i vještine i razvijati svoju kreativnost.
Učilište – Studio Tanay izvodi programe pripreme za upise fakulteta na kojima se provodi praktična
provjera znanja i sposobnosti. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u
malim grupama.

Likovne radionice za djecu

pic3

Likovni programi namijenjeni su djeci od dvije godine na više. Likovnim aktivnostima potičemo
organizaciju osjeta na svim razvojnim nivoima. Kreativne likovne radionice kod djece olakšavaju
vještine precizne motorike, vizualno motoričke koordinacije i prostorne organizacije.

Kreativne likovne radionice održavaju se u Učilištu, Draškovićeva 30 i Šubićeva
16 u Zagrebu. Djeca pohađaju likovne programe primjereno svom uzrastu i osobnom likovnom jeziku
pa je za ovakav individualizirani pristup osigurana nastava u manjim grupama. Profesori koji predaju u
Učilištu imaju visoke stručne naobrazbe za područje koje podučavaju.

 

Pripreme za upise u srednje škole i fakultete

pic5 pic4

Učilište izvodi vrlo uspješne programe pripreme za upise na srednje škole i fakultete gdje je potrebna crtačka priprema. Priprema je individualizirana i održava se u malim grupama.

Verificirani likovni programi osposobljavanja za odrasle

pic7 pic6

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay ima verifikaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanja odraslih osoba sa završenom srednjom školom za izvođenje programa osposobljavanja za: kreativnog crtača, kreativnog slikara, kreativnog kipara i kreativnog dizajnera. Programi traju 120 nastavnih sati. Nakon završenog programa polaznici pristupaju provjeri znanja i vještina i dobivaju diplomu o stručnoj osposobljenosti za pojedino zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Besplatni programi

Za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika Učilište izvodi posebne programe crtanja i slikanja sa naglaskom na stripu i ilustraciji.  Ulaz je slobodan, a detaljnije informacije objavljuju se u rubrici Novosti.

Organiziranje stručnih skupova

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay organizira Stručno znanstvene skupove na temu Sretna djeca. Ovi Stručno znanstveni skupovi održavaju se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu grada Zagreba a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, a namijenjeni su odgojiteljima u dječjim vrtićima i učiteljima u ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

Sretna se djeca po crtežu poznaju – Likovni govor u prevenciji i terapiji traumatizirane djece (Stari Grad, srpanj 2010.), Stručno znanstveni skup Sretno dijete – Poticaj i razvoj djeteta putem umjetnosti (Zagreb, listopad 2011.) Stručno znanstveni skup Sretno dijete – Integracijski pristup i učenje kroz kreativnu igru ( Zagreb, listopad 2012.), Stručno znanstveni skup Sretna djeca – Dijete u različitosti izazova (Zagreb, listopad 2013.), Stručno znanstveni skup Matrice i strukture dječjeg crteža kroz govor, ples i glazbu (Zagreb, listopad 2014.). Kreativnost i pristupi dječjem vizualnom stvaralaštvu (Zagreb, listopad 2015.) i Stručno znanstveni skup – Kreativnost u likovnom, dramskom i plesnom izrazu djeteta (Zagreb, listopad 2016.). Stručno znanstveni skup-Različiti poticaji i varijacije u dječjem stvaralaštvu kroz umjetnost, Zagreb listopad 2017.) Stručno znanstveni skup- Umjetnost, igra, mašta, spoznaja, vježba i terapija, (Zagreb, listopad 2018.), 11. Međunarodni stručno znanstveni skup – Različite izražajne mogućnosti djece u umjetničkim područjima održan je u prostorima Učilište u studenom 2020. Skup je održan u obliku online predavanja uživo i online interaktivnih kreativnih radionica. 12. Međunarodni stručno znanstveni skup – Poticanje kreativnosti kod djece i mladih kroz umjetnost održan je u prostorima Učilišta u listopadu 2021. Skup je održan u obliku online predavanja uživo i online interaktivnih kreativnih radionica.

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay je 2006. godine pokrenuo projekt pod nazivom Goljak – Stvarajmo zajedno. Projekt se sastoji od kontinuiranoga kreativnog rada s djecom s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, koji obuhvaća različite metodološke pristupe i oblike radne terapije s djecom pacijentima Bolnice.

Danas profesori u učilištu akademski slikari i grafičari, profesori u učilištu za likovno obrazovanje rade sa djecom i mladima u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava.

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn pokrenulo je besplatne radionice za treću dob Likovni atelier koje se u kontinuitetu održavaju u prostorima Doma za starije i nemoćne Medveščak na Iblerovom trgu. Projekt ima za cilj obogatiti njihove sposobnosti i vještine oblikovanja (crtanje, slikanje, keramičko oblikovanje).

pic9

Rezultate ovog rada moguće je vidjeti na izložbama koje se održavaju u prostorima Hrvatskog školskog muzeja i prostorima navedenih ustanova.

Ove godine profesori učilišta realizirali su likovne radionice u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Polaznici su bili nezaposlene osobe. Polaznici na likovnim radionicama upoznati su sa osnovama crtanja, slikanja i apstrakcije tako da stečeno znanje mogu dalje samostalno produbljivati i nadograđivati.

Likovne programe kao ravnatelj ustanove prati profesor Emil Robert Tanay, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, akademski slikar, dobitnik međunarodne Ziegfieldove nagrade za ukupni doprinos likovnom obrazovanju u svijetu i potpredsjednik Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje putem umjetnosti (InSEA), pridružene članice UNESCO-a od 2002. do 2010. godine.

Ljiljana Zaninović Tanay – predsjednica Upravnog vijeća Učilišta za likovno obrazovanje kreativnost i dizajn – Studio Tanay

ljtc

Ljiljana Zaninović Tanay rođena je 17. listopada 1956. u Zagrebu.
Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom na Ekonomskom fakultetu završava postdiplomski studij Marketinga u međunarodnoj razmjeni. Nakon završenog studija radi kao profesor u Trgovačkom obrazovnom centru u Zagrebu. Od 1982. do 1990. godine je pomoćnica ravnatelja u Trgovačkoj školi u Zagrebu, a usporedno je autorica niza stručnih članaka i skripata iz područja Poznavanja robe i istraživanja tržišta.
Danas je autorica niza programom propisanih udžbenika za srednje škole (III razred trgovačke škole – Poznavanje robe u trgovini, II razred trgovačke – Poznavanje robe u trgovini, I razred ugostiteljsko hotelijerskih škola – Prehrana i poznavanje robe, III razred ekonomskih škola – Tehnologija s ekologijom) te je koautor priručnika Od olovke do kompjutora.
Godine 1988. zajedno sa suprugom osniva tvrtku za edukaciju i izdavaštvo (specijalizacija likovna edukacija) – Studio Tanay za likovno oblikovanje. Brojnim radionicama i izložbama u zemlji i svijetu Studio je ostvario ugledan položaj u likovnoj pedagogiji. Studio je 2002. godine prerastao u neprofitnu javnu ustanovu Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay.

Emil Robert Tanay – ravnatelj Učilišta za likovno obrazovanje kreativnost i dizajn – Studio Tanay

ertc

Emil Robert Tanay rođen je 7. ožujka 1944. u Zagrebu. Na slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1967. godine. Od 1967. do 1972. suradnik je Majstorske radionice profesora Krste Hegedušića. Specijalizira fresco slikarstvo na Akademiji lijepih umjetnosti u Rimu 1974. Do 1982. godine profesor je na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Od 1982. savjetnik u Republičkom zavodu za prosvjetno-pedagošku službu Hrvatske. Od 1988. docent na Nastavničkom odsjeku gdje je od 1993. do 2014. redoviti profesor u stalnom zvanju metodike likovnog odgoja i obrazovanja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Emil Robert Tanay samostalno je izlagao u zemlji i inozemstvu te sudjelovao na brojnim skupnim izložbama. Dobitnik je I. nagrade za slikarstvo na V. Bijenalu mladih u Rijeci 1971., a 1974. dobitnik je nagrade za slikarstvo na VII. Salonu mladih u Zagrebu. Osim slikarskog rada bavi se istraživanjima na području metodike nastave likovnog odgoja i obrazovanja poticanjem likovnih sposobnosti darovite djece. Predsjednik je Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe, te potpredsjednik Svjetske organizacije za odgoj putem umjetnosti InSEA (2003-2008.). 2001. odlikovan je međunarodnom Ziegfeldovom nagradom koju dodjeljuje Američka udruga za odgoj putem umjetnosti – USSEA, za ukupnost doprinosa međunarodnom likovnom odgoju i obrazovanju. Od 2003. do 2004. prodekan je Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Voditelj je Koordinacije Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda za umjetničko područje. Od 2016. godine profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.