Djeca nude svoj svijet igre, ideja, boja i naziva događaja stvari i pojava. Otkrijte nove kutove gledanja u svijetu vašeg djeteta,. Otkrijte likovnu nadarenost vašeg djeteta i pripremite ga za bolju budućnost i školovanje.

LIKOVNA IGRAONICA

Likovna igraonica je namijenjena djeci predškolskog uzrasta (od 4 do 6 godina) i radi ponedjeljkom i utorkom od 18.15 do 19.15. Nakon dva dolaska roditelj odlučuje hoće li dijete nastaviti s redovitim pohađanjem predškolskog programa i uplaćuje satove mjesečnom članarinom. Mjesečna članarina za 4 dolaska je 200 kn.

Poseban program za osnovnoškolski uzrast djece, neovisno o epidemiološkoj situaciji, vodi srijedom na online platformi profesorica Anita Mašić. Program se realizira u večernjim satima od 19.00 do 20.00 sati.

Cijena i načini plaćanja:
Školarina za 2. polugodište 2020./2021.:

Mjesečna članarina iznosi 200,00 kn
Likovni pribor nije uključen u cijenu programa.
Mogućnosti plaćanja: nalogom za plaćanje u banci (pošti), internet bankarstvom.

KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU I MLADEŽ

Program Učilišta  – Studija Tanay koncipiran je na način da naši polaznici (oni koji pohađaju Studio dugi niz godina, kako i oni novi) mogu kroz naše radionice kontinuirano nadograđivati svoje umjetničko znanje i vještine u mjeri koja njima odgovara s obzirom na individualne želje i planove. Kroz radionice, tijekom godine, polaznici se upoznaju detaljno i temeljito  s crtačkim, slikarskim i oblikovnim tehnikama, usvajaju nova znanja i vještine i razvijati svoju kreativnost.

Kreativne radionice su namijenjene djeci i mladeži osnovnoškolskog uzrasta. Vremenski prate školsku godinu, u Učilištu – Studio Tanay, Draškovićeva 30  i u Šubićevoj 16, u Zagrebu. Djeca pohađaju likovne programe primjereno svom uzrastu i stupnju razvoja osobnog likovnog govora pa je za ovakav individualizirani pristup osigurana nastava u manjim grupama (do 12 polaznika). Kreativne likovne radionice održavaju se subotom ujutro i traju po dva školska sata (od 9.30 do 11.00 i od 11.15 do 12.45)

Za realizaciju naših likovnih  programa kada epidemiološka situacija to nalaže koristimo realizaciju programa na daljinu koja je do sada pokazala odlične rezultate. Nastavili bi i dalje sa ovim načinom izvođenja programa dok ne postoje mogućnosti za kreativno izražavanje uživo u prostorijama našeg Studija.

pic10

Raspored održavanja 13 kreativnih likovnih radionica za 1. polugodište (2020./2021.):

1. 30. siječnja 2021.
2. 6. veljače 2021.
3. 13. veljače 2021.
4. 20. veljače 2021.
5. 27. veljače 2021.
6. 6. ožujka 2021.
7. 13. ožujka 2021.
8. 20. ožujka 2021.
9. 27. ožujka 2021.
10. 17. travnja 2021.
11. 24. travnja 2021.
12. 8. svibnja 2021.
13. 15. svibnja 2021.
14. 22. svibnja 2021.
15. 29. svibnja 2021.

Likovne radionice ne planiraju se 3. i 10. travnja 2021. zbog proljetnih praznika i 1. svibnja 2021. zbog praznika rada.

Upisi:
Studio Tanay, Draškovićeva 30, II kat.
Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati  ili prema dogovoru.

 

Cijena i načini plaćanja:

Članarina: 250,00 kn uplaćuje se za školsku godinu 2020./2021. za nove polaznike!
Školarina za 2. polugodište 2020./2021.:
1550,00 kuna za navedene termine likovnih radionica (15 likovnih radionica).
Likovni pribor je uključen u cijenu programa.
Mogućnosti plaćanja: nalogom za plaćanje u banci (pošti), internet bankarstvom. Iznose je moguće uplatiti na tri rate.

 

 

PROGRAM PRIPREME CRTANJA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE:

 • Škola primijenjene umjetnosti i dizajna,
 • Škola za tekstil, kožu i obuću,
 • Grafička škola,
 • Privatne umjetničke gimnazije.

 

Datumi održavanja radionica navedeni su  i  naprijed kod 1. Kreativne radionice za djecu i mladež:

Raspored održavanja 17 kreativnih likovnih radionica za 2. polugodište (2020./2021.):

1. 30. siječnja 2021.
2. 6. veljače 2021.
3. 13. veljače 2021.
4. 20. veljače 2021.
5. 27. veljače 2021.
6. 6. ožujka 2021.
7. 13. ožujka 2021.
8. 20. ožujka 2021.
9. 27. ožujka 2021.
10. 17. travnja 2021.
11. 24. travnja 2021.
12. 8. svibnja 2021.
13. 15. svibnja 2021.
14. 22. svibnja 2021.
15. 29. svibnja 2021.
16. 5. lipnja 2021.
17. 12. lipnja 2021.

Likovne radionice  se održavaju   subotom popodne od 14.00 do 15.30 i od 16.00 do 17.30.. Polaznici mogu odabrati termin koji im više odgovara kod profesorice likovne kulture Nade Adamek..

Likovne radionice ne planiraju se 3. i 10. travnja 2021. zbog proljetnih praznika i 1. svibnja 2021. zbog praznika rada.

 

Posebni program se realizira za upis web dizajner u Grafičkoj školi.

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtanje i slikanje vezane uz sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije

 1. slikanje (kolaž) i kompozicija
 2. Vježbe vizualne percepcije, elementi ortogonalne projekcije, sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije

Više informacija o programu: 091 3334333 i na studio-tanay@studio-tanay.hr

Rezultati na prijemnim ispitima za srednje škole:

Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti izuzetnu uspješnost naših polaznika. Svi prijavljeni kandidati za školu primijenjene umjetnosti i dizajna, školu za tekstil, kožu i obuću i grafičku školu sa uspjehom polažu prijemni ispit.

Naši polaznici visoko su rangirani. Većina na listi Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu je među prvih 50.

Cijena i načini plaćanja:

Članarina: 250,00 kn uplaćuje se za školsku godinu 2020/2021. za nove polaznike
Školarina za 2. polugodište 2020./2021.:
1750,00 kuna za navedene termine likovnih radionica (17 likovnih radionica).
Likovni pribor je uključen u cijenu programa.
Mogućnosti plaćanja: nalogom za plaćanje u banci (pošti), internet bankarstvom. Iznose je moguće uplatiti na tri rate.

 

PRIPREMA ZA UPISE NA FAKULTETE: 

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna crtačka priprema. Priprema za upise na fakultete je individualizirana i održava se u malim grupama.

Više o terminima održavanja programa pripreme za upis na fakultete pogledajte u rubrici Programi pripreme za upise na fakultete.

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
  • Akademija likovnih umjetnosti
  • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
  • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
  • i ostali umjetnički fakulteti
   Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

 

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
  • Arhitektonski fakultet
   • Studij arhitekture i urbanizma
   • Studij dizajna
  • Agronomski fakultet
   • Krajobrazna arhitektura

 

Kroz prostoručne crteže tijela, kompozicije i prostorne sklopove učenici izoštravaju prostornu percepciju u svrhu samostalnog rješavanja arhitektonskih i urbanističkih zadataka na prijemnim ispitima.

Mogućnost dogovora individualnih satova i skraćenog programa.

Upisi:
Upisi u prostorijama Učilišta – Studio Tanay, Draškovićeva 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, ili prema dogovoru.

Cijena i načini plaćanja:

PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):
Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina za školsku godinu 2020/2021.).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2020., a završavaju u veljači 2021.

Polaznici mogu nastaviti program do lipnja 2021. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2400,00 kn.

Mogućnosti plaćanja: nalogom za plaćanje u banci (pošti), internet bankarstvom. Iznose je moguće uplatiti na tri rate.


PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Arhitektonski fakultet, Agronomski fakultet-krajobrazna arhitektura i dizajn):

Otvaramo novu grupu priprema za upise na fakultete koja počinje u veljači 2021.
Cijena programa priprema za 30 sati nastave je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn članarina za 2020./2021.). Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 2 nastavna sata. Radionice započinju u listopadu 2020., a završavaju u ožujku 2021. Polaznici mogu nastaviti vježbanje zadataka za prijemne ispite do lipnja 2021. godine uplatom novih satova radionica. 

Mogućnosti plaćanja: nalogom za plaćanje u banci (pošti), internet bankarstvom. Iznose je moguće uplatiti na tri rate.

Informacije, prijave i uplate:

Upisi:
Upisi u prostorijama Učilišta – Studio Tanay, Draškovićeva 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati ili prema dogovoru.

mobitel: 091 333 4 333, 091 444 2 444
e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr