PRIPREMA ZA PRIJEMNE ISPITE NA UMJETNIČKIM FAKULTETIMA (PROGRAMI CRTANJA) 2024. / 2025. STUDIJSKA GODINA

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu izobrazbu i kulturu s verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog, grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama i metodičkim postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu steklo je vodeći položaj na polju likovne pedagogije. Učilište je ostvarilo vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti polaznika.

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna praktična provjera. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u malim skupinama.

Za sve upite u vezi ponuđenih programa potrebno je kontaktirati profesoricu Danielu Pal Bučan daniela.pal.bucan@gmail.com ili profesoricu Anitu Mašić studio-tanay@studio.tanay.hr ili mobilni telefon 091 3334333.

 

  1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
  • Akademija likovnih umjetnosti
  • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
  • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
  • i ostali umjetnički fakulteti

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:

PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2024./2025. subotom od listopada 2024. do veljače 2025. sa mogućnošću nastavka programa do prijemnih ispita 45  

405 €

Zimske pripreme 22. veljače do 2. ožujka 2025. 36  

324 €

Proljetne pripreme 21. travnja 2025. do 26. travnja 2025. 24  

216 €

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 439 € (405 € + 34 € članarina za školsku godinu 2024./2025.).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2024., a završavaju u veljači 2025. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2025. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 405 €.

Za zimske pripreme i proljetne pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 34 € članarine za školsku godinu 2024./2025.

INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Individualni satovi dogovaraju se tijekom cijele školske godine.

Cijena individualnog sata u trajanju od 60 minuta iznosi 25 €.

Upisi:

Upisi u prostorijama Studija u , Draškovićevoj 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati ili prema dogovoru.