PRIPREMA ZA PRIJEMNE ISPITE NA UMJETNIČKIM FAKULTETIMA (PROGRAMI CRTANJA)  2022. / 2023. STUDIJSKA GODINA

 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay javna je ustanova za trajnu izobrazbu i kulturu s verificiranim programima za izvođenje nastave s područja slikarskog, kiparskog, grafičkog i keramičkog oblikovanja. Tijekom dvadeset godina rada mnogim radionicama i metodičkim postavima i izložbama likovnih radova u zemlji i svijetu steklo je vodeći položaj na polju likovne pedagogije. Učilište je ostvarilo vrhunske rezultate u likovnoj pedagogiji s visokim postotkom uspješnosti polaznika.

Učilište izvodi programe pripreme za upise na one fakultete gdje je potrebna praktična provjera. Pripreme za upise na fakultete su individualizirane i održavaju se u malim skupinama.

 Za sve upite u svezi s ponuđenim programima potrebno je kontaktirati Studio Tanay ili profesoricu Danielu Pal Bučan  osobno na e-mail: daniela.pal.bucan@gmail.com

 

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Tekstilno tehnološki fakultet – Tekstilni i modni dizajn
 • Grafički fakultet – Dizajn grafičkih proizvoda
 • i ostali umjetnički fakulteti

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2022./2023. subotom od listopada 2022. do veljače 2023.sa mogućnošću nastavka programa do prijemnih ispita 45 2.700,00 kn
Zimske pripreme 18. veljače do 26. veljače 2023. 36 2.160,00 kn
Proljetne pripreme 10. travnja 2023. do 16. travnja 2023. 24 1.440,00 kn

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 45 sati nastave iznosi 2.950,00 kuna (2.700,00 kn + 250,00 kn članarina  za školsku godinu 2022./2023).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3 nastavna sata i započinju u listopadu 2022., a završavaju u veljači 2023. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2023. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2.700,00 kn.

Za zimske pripreme i proljetne pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 250,00 kn članarine za školsku godinu 2022./2023.

 1. PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE:
 • Arhitektonski fakultet
  • studij arhitekture i urbanizma
 • Agronomski fakultet
  • Krajobrazna arhitektura

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

 PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Arhitektonski fakultet-studij arhitekture i urbanizma, Agronomski fakultet-studij krajobrazne arhitekture)

 

Ciklus Datumi priprema Broj sati Cijena
pripreme subotama i/ili nedjeljama 2022./2023. subotom  od listopada 2022. do kraja ožujka 2023. 30 2.700 kn
Zimske pripreme 20. veljače do 25. veljače 2023. 24 2.160,00 kn

 

Cijena osnovnog programa priprema za upise na fakultete za 30 sati nastave iznosi 2.950,00 kuna (2.700,00 kn + 250,00 kn članarina  za školsku godinu 2022./2023).

Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 2 nastavna sata i započinju u listopadu 2022., a završavaju u veljači 2023. Polaznici mogu nastaviti napredni program do lipnja 2023. godine. U tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 30 sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2.700,00 kn.

Za zimske pripreme osim navedene cijene školarine za navedene programe potrebno je uplatiti i 250,00 kn članarine za školsku godinu 2022./2023.

Mogućnost dogovora individualnih satova i skraćenog programa.

Upisi:

Upisi u prostorijama Studija u , Draškovićevoj 30, II kat. Radno vrijeme: svaki dan od 16 do 18 sati, subotom od 9 do 14 sati ili prema dogovoru.