ZIMSKE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 4. DO 12. SIJEČNJA 2019:

 • AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
 • TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET – TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
 • GRAFIČKI FAKULTET – DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA
 • I OSTALI UMJETNIČKI FAKULTETI

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija. 

Cijena i načini plaćanja:
PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):
Članarina za školsku godinu 2018/2019 iznosi 250 kn. Cijena programa zimskih priprema za 36 sati je 1920,00 kuna (9 dana po 4 nastavna sata u popodnevnim terminima). 

ZIMSKE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 4. DO 12. SIJEČNJA 2019:

 • ARHITEKTONSKI FAKULTET
  • Studij arhitekture i urbanizma
  • Grafički dizajn
 • AGRONOMSKI FAKULTET
  • Krajobrazna arhitektura

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

Članarina za školsku godinu 2018/2019 iznosi 250 kn. Cijena programa zimskih priprema za 36 sati je 2200,00 kuna (9 dana po 4 nastavna sata u popodnevnim terminima).