ZIMSKE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 3. DO 9. SIJEČNJA 2022:

  • AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
  • TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET – TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
  • GRAFIČKI FAKULTET – DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA
  • I OSTALI UMJETNIČKI FAKULTETI

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Cijena i načini plaćanja:
PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):
Članarina za školsku godinu 2021/2022 iznosi 250 kn. Cijena programa zimskih priprema u siječnju za 28 sati je 1680,00 kuna (7 dana po 4 nastavna sata u popodnevnim terminima).

ZIMSKE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 3. DO 8. SIJEČNJA 2022:

  • ARHITEKTONSKI FAKULTET
    • Studij arhitekture i urbanizma
  • AGRONOMSKI FAKULTET
    • Krajobrazna arhitektura

Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

Članarina za školsku godinu 2021/2022. iznosi 250 kn. Cijena programa zimskih priprema za 24 sati (6 dana po 4 nastavna sata u popodnevnim terminima) je 2400,00 kn ako je u program upisano 3 ili 4 polaznika, a za upisanih 5 i više polaznika cijena programa je 1920,00 kn.