Uloga medija je posebice važna . Bez izvještavanja medija kulturna i pedagoška javnost ne
bi imala potpune informacije o nama. Evo prikaza.

Sretna djeca 2021 Skolske novine