Medij grafike je otisak. Otisak dobivamo bojanjem matrice i pritiskanjem o papir,
propuštanjem kroz prešu ili ručno. Prema tome gdje se zadržava boja za otiskivanje
na matrici, grafičke tehnike dijelimo na tehnike visokog tiska, tehnike plošnog tiska i
tehnike dubokog tiska. U visoki tisak ulaze drvorez, linorez i kartonski tisak. Tehnike
plošnog tiska su litografija, sitotisak i monotipija (kojoj neki odriču grafički karakter jer
daje samo jedan otisak, a karakteristika grafike je multioriginal). U duboki tisak ulaze
bakrorez, bakropis, aquatinta i suha igla.Tehnike linorez, kartonski tisak, monotipija i
suha igla obuhvaćene su ovim programom. U teoretskom dijelu upoznat ćemo se sa
povijesti grafike i suvremenim grafičkim umjetnicima.
U praktičnom dijelu ove radionice predviđena je izrada skice te prenošenje iste u
grafički medij.
Cijena ovog programa za 45 sati je 2650,00 kuna (2400,00 kn + 250,00 kn
upisnina).Ovaj program uključuje 15 likovnih radionica koje traju po 3  sata, i održava
se ponedjeljkom od 17 do 20 sati. u Šubićevoj 16
Detaljni plan i program možete saznati upitom na meil: studio-tanay@studio-tanay.hr