PROLJETNE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 2. DO 8 TRAVNJA 2018:

· AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
· TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET – TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
· GRAFIČKI FAKULTET – DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA
· I OSTALI UMJETNIČKI FAKULTETI
Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje
portreta, crtanje akta, crtanje krokija.
 
Cijena i načini plaćanja:
PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet
i Grafički fakultet):
Cijena programa zimskih priprema za 28 sati je 1500,00 kuna (7 dana po 4 nastavna sata u
popodnevnim terminima). Članarina za tekuću godinu iznosi 250,00 kn.
 
PROLJETNE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 2. DO 8. TRAVNJA 2018:
· ARHITEKTONSKI FAKULTET
o Studij arhitekture i urbanizma
o Grafički dizajn
· AGRONOMSKI FAKULTET
o Krajobrazna arhitektura
Pripreme uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela,
kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila
perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna
rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).
Cijena programa zimskih priprema za 32 sati je1900,00 kuna (5 dana po 4 nastavna sata u
popodnevnim terminima +2 dana po 6 sati). Članarina za tekuću godinu iznosi 250,00 kn.