PROLJETNE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 22. DO 28.  TRAVNJA 2019:

PRIPREME ĆE BITI ORGANIZIRANE ZA DVA NIVOA ZNANJA: POČETNI I NAPREDNI 

PROLJETNE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 22. DO 28. TRAVNJA 2019:

 • AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
 • TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET – TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
 • GRAFIČKI FAKULTET – DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA
 • I OSTALI UMJETNIČKI FAKULTETI

 

Pripreme za početnu razinu  uključuju slijedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija , perspektiva, crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija.

Priprema za naprednu razinu uključuju crtanje portreta, crtanje akta, crtanje krokija te dodatnih sadržaja vezanih uz pojedini fakultet ili smjer na fakultetu.

Cijena i načini plaćanja:
PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE (Likovna akademija, Tekstilno tehnološki fakultet i Grafički fakultet):
Cijena programa proljetnih priprema za 28 sati je 1500,00 kuna (7 dana po 4 nastavna sata u popodnevnim terminima). Članarina za tekuću godinu iznosi 250,00 kn.

 

PROLJETNE PRIPREME ZA UPISE NA FAKULTETE OD 22. DO 28. TRAVNJA 2019:

 • ARHITEKTONSKI FAKULTET
  • Studij arhitekture i urbanizma
  • Grafički dizajn
 • AGRONOMSKI FAKULTET
  • Krajobrazna arhitektura

Pripreme za početnu razinu uključuju slijedeće sadržaje prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd. te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi). Cijena programa početnih priprema za 28  sati je1750,00 kuna . Članarina za tekuću godinu iznosi 250,00 kn.

Pripreme za naprednu razinu uključuju vježbanje zadataka prethodnih godina sa prijemnih ispita.  Cijena naprednog programa ovisi o broju kandidata i bazirana je na cijeni individualnog sata od 200 kn po satu.