Rezultati na prijemnim ispitima za srednje škole:

Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti izuzetnu uspješnost naših polaznika. Svi kandidati koji su se prijavili za školu primijenjene umjetnosti i dizajna, školu za modu i dizajn i grafičku školu, s uspjehom su položili prijemni ispit. 95% naših polaznika uspješno je upisalo Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Ova škola je većini polaznika programa pripreme bila prvi izbor. Najveći broj polaznika našeg programa na listi Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu je među prvih 50. Svi ostali polaznici kojima je umjetnička škola bila prvi izbor, s uspjehom su se upisali u Grafičku školu i Školu za modu i dizajn u Zagrebu

Citiramo pismo koje nam je uputila gospođa Leonora Rataj, majka prvoplasirane na rang listi na prijemnom ispitu u ŠPUD-u.

Nola je na prijemnom ispitu u ŠPUD-u ostvarila 200 bodova ( 80 – ocjene, 120-crtanje). Zahvaljujemo na kvalitetnim pripremama i vašoj velikoj pomoći.

Gospođa Ivana Vilović uputila nam je slijedeće pismo:

Poštovani,

znam da svake godine prikupljate podatke o uspjehu vaših polaznika na prijemnom ispitu likovne darovitosti.

Javljam kako je Ula Vilović prijemni ispit za ŠPUD uspješno položila sa 110 bodova i upisala se u školu kao 10. na listi od 154 kandidata.

S istim brojem bodova uspješno je položila i prijemni ispit za grafičkog urednika-dizajnera u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, kao i za program dizajnera odjeće u Školi za modu i dizajn. Tim uspjehom ostvarila je pravo upisa i u te dvije škole, ali njezina odluka je ipak pala na ŠPUD.

Zahvaljujem na odličnom programu priprema koji je Uli uvelike pomogao da ostvari visok broj bodova na prijemnim ispitima kao i upis u željenu školu.