Programi crtanja – pripreme za upis na umjetničke fakultete:

  • akademiju likovnih umjetnosti

  • tekstilno-tehnološki fakultet (smjer dizajn)

  • grafički fakultet (smjer grafički dizajn)

Nastava se održava u manjim grupama u učionicama Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, Draškovićeva 30 i Šubićeva 16 od 3. listopada 2015.

Program pripreme za prijemni ispit na umjetničkim fakultetima vodi akademski slikar Pavle Pavlović u Šubićevoj 16., subotom od 13 do 16 sati ili subotom od 16 do 19 sati.

Program pripreme za prijemni ispit na umjetničkim fakultetima vodi akademska slikarica Daniela Pal Bučan u Šubićevoj 16., utorkom od 17 do 20 sati.

U 2014./ 2015. svi kandidati koje smo pripremali u Učilištu za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn, upisali su se na željene fakultete.

Evo nekih od rezultata:

Arijana Herceg prva na listi smjer slikanje Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Andrea Babić Varošanec i Antoni Marijanović upisali su također slikarski smjer na Akademiji za likovnu umjetnost u Zagrebu. Marko Rizvić i Marija Puović upisali su smjer restauracije na Akademiji za likovnu umjetnost u Zagrebu. Franjka Prša i Marija Prša upisale su nastavnički odjel na Akademiji za likovnu umjetnost u Zagrebu. Joana Tarbuk upisala je kazališno oblikovanje na Akademiji za likovnu umjetnost u Osijeku.

Ivana Kozjak i Ana Sertić uspješno upisale Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu – smjer dizajn.