Otvaramo novu grupu priprema za prijemni ispit na arhitekturi s početkom 5.3.2016 svake subote.

Program se sastoji od 30 sati i završit će sredinom lipnja 2016.
Cijena programa je 250,00 kn upisnina i 1.800,00 kn školarina koja se može uplatiti na tri rate.

Grupa počinje sa radom u subotu 05.03.2016. od 14.00 do 16.00 na lokaciji Draškovićeva 30, U cijenu programa uračunate su skripte i likovni pribor. Tijekom rada sami polaznici rade zadaće kod kuće i pripremaju se za nastavu tako da vrlo brzo i sami zajedno s profesoricom vide koliko imaju prostornog zora i realno ocjene svoje mogućnosti. Prošle godine svi naši kandidati koji su završili ovaj program kod profesorice Šapit i s uspjehom završili maturu upisali su se na željene fakultete.

Kroz prostoručne crteže tijela, kompozicije i prostorne sklopove učenici izoštravaju prostornu percepciju u svrhu samostalnog rješavanja arhitektonskih i urbanističkih zadataka na prijemnim ispitima.

Pripremni tečaj crtanja, opće kulture i prostorne percepcije za upise na arhitektonske studije namijenjen je svim zainteresiranim učenicima za upis na prijemni ispit pri:

  • Arhitektonskom fakultetu i Krajobraznoj arhitekturi u Zagrebu,
  • Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu te srodnim fakultetima u Austriji i Sloveniji.

Mogućnost dogovora individualnih satova i skraćenog programa.