Zbog velikog interesa za pripreme za arhitektonske studije, uz postojeće 2 početne grupe,

otvaramo novu, 3. grupu priprema za prijemne ispite pri arhitektonskim fakultetima koja će započeti s radom od 24.01.2015.

 Nastava će se održavati subotama od 18-20h , u sveukupnom sadržaju od 40 sati.

Nakon osnovnog tečaja, učenici imaju mogućnost priključiti se naprednom tečaju koji traje cijelu godinu; u svrhu pripreme kreativnijih rješenja zadataka te kontinuiteta crtanja do prijemnog  ispita.

Kroz 40 sati obrađuju se teme i tehnike crtanja: prostoručni linearni crtež po zapažanju, obla i uglata tijela, kompozicije i konfiguracije tijela u prostoru, ortogonalne projekcije, aksonometrije, pravila perspektivnih crteža, plastično oblikovanje, kreativna rješenja zadataka, dizajn proizvoda, krajobrazna rješenja itd.  te opća kultura i percepcija prostora (posebni testovi).

Ukoliko ste zainteresirani za neke od tema, imate želju upisati spomenute studije ili si želite pobliže predočiti što podrazumijeva arhitektura i krajobrazna arhitektura možete se prijaviti  u Školu u bilo koje doba godine i pronaći mogućnost koja Vam najviše odgovara – individualni sat ili grupne pripreme.

Kontakt i prijave