Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtanje i slikanje vezane uz sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije

  1. crtanje (flomaster)  kompozicija, ritam, proporcija, boja, realizacija ideje, likovna tehnika i produktivnost
  2. Vježbe vizualne percepcije, elementi ortogonalne projekcije, sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije

Članarina za školsku godinu 2021./2022. iznosi 250 kn. Cijena programa ovih priprema u travnju  za 10 sati iznosi 1.000,00 kuna (2.4.;9.4.;7.5.;14.5., i 21.5.2022.)

Program se održava u prostorijama Učilišta Studio Tanay u Draškovićevoj 30 u terminu od 13.30 do 15.00 sati.

Više informacija o programu: 091 3334333 i na studio-tanay@studio-tanay.hr