Pripreme uključuju slijedeće sadržaje: crtanje i slikanje vezane uz sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije

  1. slikanje (kolaž) i kompozicija
  2. Vježbe vizualne percepcije, elementi ortogonalne projekcije, sposobnost likovnog izražavanja i vizualne percepcije

Više informacija o programu: 091 3334333 i na studio-tanay@studio-tanay.hr