Uloga medija je posebice važna . Bez izvještavanja medija   kulturna i pedagoška javnost ne bi imala potpune informacije o nama. Evo nekoliko prikaza.