Aktivnosti koje potiču aktiviranje cijelog tijela, svih njegovih osjetila i čitavog mozga, pomažu djetetu da razvije dobru senzornu integraciju i bude uspješno u kretanju, ponašanju, percepciji i učenju.

Likovnim aktivnostima potičemo organizaciju osjeta u svim razvojnim nivoima. Kreativne likovne radionice kod djece rane dobi olakšavaju vještine fine motorike, vizualno motoričke koordinacije i prostorne organizacije.

U Studiju Tanay djeca su potaknuta da istraže različite materijale: boju, glinu, kinetički pijesak, drvo itd, a sve u svrhu obogaćivanja njihovog taktilnog i vizualnog doživljaja svijeta.