U siječnju 2024. nastavljamo s kreativnim radionicama za djecu predškolske i školske dobi, te
tečajevima za odrasle.

Programe kreativnih likovnih radionica počinjemo 20. siječnja 2024.godine. Većina tih programa
nastavak su ciklusa koji je krenuo u rujnu 2023. godine. Detaljne informacije možete naći na našoj
web stranici u rubrici – Programi za djecu i mlade.

Programi za odrasle polaznike kreću 9. siječnja 2024. Većina tih programa nastavak su ciklusa koji je
krenuo u listopadu 2023. godine. Raspored programa i svi detalji nalaze se našoj web stranici u
rubrici Likovni programi za odrasle i Programi pripreme za upise na fakultete.

Likovna igraonica započinje s programom 8. siječnja 2024. godine.