U siječnju 2023. nastavljamo s kreativnim radionicama za djecu predškolske i školske dobi, te tečajevima za odrasle.

Programe kreativnih likovnih radionica počinjemo 21. siječnja 2023.godine. Programi su spremni i za realizaciju online nastavom ako to budu zahtijevale izvanredne okolnosti. Većina tih programa nastavak su ciklusa koji je krenuo u rujnu 2022. godine. Detaljne informacije možete naći na našoj web stranici u rubrici – Programi za djecu i mlade.

Programi za odrasle polaznike kreću 11. siječnja 2023. Većina tih programa nastavak su ciklusa koji je krenuo u listopadu 2022. godine. Raspored programa i svi detalji nalaze se našoj web stranici u rubrici Likovni programi za odrasle i Programi pripreme za upise na fakultete.

Likovna  igraonica započinje s programom 9.siječnja 2023. godine.