U siječnju 2022. nastavljamo s kreativnim radionicama za djecu predškolske i školske dobi, te tečajevima za odrasle.

 

Programe kreativnih likovnih radionica i priprema za upis u srednje umjetničke škole počinjemo 29. siječnja 2022.godine. Programi su spremni i za realizaciju online nastavom ako to budu zahtijevale izvanredne okolnosti.

 

Već sada počinjemo upisivati polaznike u navedene programe o kojima detaljne informacije možete naći na našoj web stranici u rubrici – Programi za djecu i mlade.

Programi za odrasle polaznike kreću 10. siječnja 2022. Većina tih programa nastavak su ciklusa koji je krenuo u listopadu 2021. godine.

 

Raspored programa i svi detalji nalaze se našoj web stranici u rubrici Likovni programi za odrasle i Programi pripreme za upise na fakultete.