Tečaj crtanja i slikanja:

  • crtanje i slikanje mediteranskog krajolika
  • oblici tekstura krajolika
  • osnovni gradbeni elementi crteža i slike
  • crtačke tehnike(olovka,ugljen,tuš, lavirani tuš)
  • slikarske tehnike (akvarel i tempera)
  • posebni dodatni sadržaji za odgojitelje – analiza dječjih likovnih radova

 

Izložba:
Nakon završetka tečaja održava se izložba radova polaznika u galeriji Sv. Jerolim, smještenoj u renesansnoj crkvi preuređenoj u umjetničku galeriju

 

Sadržaj tijekom sedam dana boravka:
Crtačke i slikarske tehnike: 20 sati
Posebni dodatni sadržaji za odgojitelje – analiza dječjih likovnih radova (5 sati)

 

Voditelj tečaja crtanja i slikanja:
Emil Robert Tanay, akademski slikar i redoviti profesor u trajnom zvanju na Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Cijena prijave i likovnih radionica:

prijava: 250 kn

likovne radionice: 600 kn

Likovni pribor u potpunosti je uključen u cijenu likovnih radionica

 

Organizator:
Učilište za obrazovanje, kretivnost i dizajn – Studio Tanay, Draškovićeva 30, 10000 Zagreb
OIB: 92298427295
žiro račun: HR3023400091110093879
mobitel: 091 333 4 333;
e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr

 

Cijena smještaja:

Cijena smještaja u hotelu Arkada i apartmanima Trim: 190 kn dnevno, polupansion

tel/fax(021)765128, (021) 765866

IBAN:HR4523300031159056646;
SWIFT:SOGEHR22
HOTELI FAROS d.d., SG Spltska banka d.d.,