no images were found

U galeriji Sv. Jerolim u Starom Graduna otoku Hvaru, 14. kolovoza 2014. u 21h otvorena je izložba slika mlade akademske grafičarke-slikarice Dore Mihaljević. O izložbi je na otvorenju govorio i predgovor za katalog izložbe napisao akademik dr. sc. Tonko Maroević.

Lanac školjki, vijenac ruža, arhipelag Dore Mihaljević je naslov izložbe.

„Komorni svijet Dore Mihaljević manifestira se u ciklusu grafika posvećenih motivu školjke i u ciklusu obojanih crteža koji nižu girlande ruža…Zanimljivo je primijetiti da se dva ciklusa Dore Mihaljević dodiruju po svojim strukturalnim svojstvima, po sustavnoj akumulaciji razmjerno ujednačenih čestica, elemenata, jedinica, ali se bitno razdvajaju u karakteru i naravi odabranih motiva ….“ piše akademik Maroević u predgovoru kataloga.

Izložbu u galeriji Sveti Jerolim je moguće razgledati svaki dan od 20 do 23 sata.

Dora Mihaljević katalog