Brojni poklonici umjetnosti u galeriji Sv. Jerolim u Starom Gradu, 14. Srpnja 2015. u 21h nazočili su svečanom otvaranju izložbe slika istaknutog akademskog kipara Peruška Bogdanića, profesora Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Staroga Grada, gospodin Vinko Maroević.

Peruško Bogdanić je izložio ciklus „Prije i poslije“ koji se sastoji od 12 slika. Likovni teoretičar i kritičar, akademik dr.sc. Tonko Maroević o Bogdanićevoj izložbi je rekao: „Autorov ciklus radova na papiru s asocijativnim motivom ruke, lakta sa šakom pripada traženjima nekog amblematičnog znaka i uspostavljanju dinamične ravnoteže između središnjega oblika i podloge-pozadin. U asocijativnom obrisu elastične figure ruke, napete poput luka, sačuvana je energija koja kao da ekspandira po površini i širi se od središta prema rubovima. Neki su čvrsto uokvireni, „kloazonirani“ poput tvrdorubnih i reskih parcela, a neki su oblici oblici blagim sjenčenjem, tonskom modelacijom, građni poput haptičkih, iluzionističkih formacija, s težnjom da se izdvoje, izdignu iz podloge…..Peruško Bogdanić se u ovom ciklusu prezentira kao tvorac sažetih oblikovnih sugestija, ali i kao likovni umjetnik izrazite kromatske osjetljivosti i finoće nanošenja preljeva i slojeva.“

Slike su sačinjene u tehnici akrilika na papirima formata 100 x 70 cm.

Izložba u galeriji Sv. Jerolim ostaje otvorena do 1. kolovoza 2015. godine. Izložbu je moguće razgledati svaki dan od 20 do 23 sata.

Nenatka Lakoš mag. Farmacije sa kćerkom Svjeltanom i autorom izložbe Peruškom Bogdanićem

Nenatka Lakoš mag. Farmacije sa kćerkom Svjeltanom i autorom izložbe Peruškom Bogdanićem
 Organizatori izložbe Emil i Lili Tanay, Aldo Čavić direktor Muzeja Staroga grada i autor izložbe Peruško Bogdanić
Organizatori izložbe Emil i Lili Tanay, Aldo Čavić direktor Muzeja Staroga grada i autor izložbe Peruško Bogdanić