no images were found

Najnovija izložba Tonija Franovića otvorena je u subotu 13. srpnja 2013. u Starom Gradu na Hvaru u galeriji Sv. Jerolim, u organizaciji Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay. Izložbu je otvorio dogradonačelnik grada Staroga Grada dr. sc. Vedran Deletis.
Ovo je peto izloženo predstavljanje umjetnika u galeriji Sveti Jerolim. Na izložbi se predstavio s deset kolorističkih djela tematski posvećenih raskošnoj prirodi Staroga Grada i brojnim crtežima.

Jedna od prvih stvari koju primjetite promatrajući slike Tonija Franovića je njegovo korištenje boja. Dramatično i odvažno se služi jarkim – zasićenim tonovima u svakodnevnim situacijama, nagalašavajući prigušene tonove i prekrivajući platno velikim površinama boje. Stvaralački proces istaknut je diljem svih Franovićevih radova. Neuokvireni i nelakirani umjetnikovi radovi razvijaju vrlo kompleksan odnos s platnom kao izražajnim ekranom te se poigravaju s idejom dimenzionalnosti – napisala je u svojem predgovoru kritičarka Becky McKay.
Izložba ostaje otvorena do 28. srpnja 2013.

Toni Franović

no images were found

Toni Franović roðen je u Zagrebu 15. travnja 1964. godine. Crta i slika od ranog djetinjstva, a izlaže od 1989. Nakon tri godine studija medicine na Sveučilištu u Zagrebu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti istog Sveučilišta, gdje diplomira 1990. Godine 1993. zapošljava se na “Arad Arts Project” u Aradu gdje predaje slikanje u prirodi. Akademske godine 1994./1995. boravi na “American University, Wesley Theological Seminary” u Washingtonu D.C. gdje predaje duhovnost umjetnost. Krajem 1995. zapošljava se na mjestu mlaðeg asistenta na katedri slikanja i crtanja Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004. Gostuje kao predavač na “Kresge Academic Center” u Washingtonu D.C., “School of Visual Arts” u New Yorku, na Boston Universityju itd. Njegovi značajniji umjetnički zahvati na javnim objektima uključuju centralnu zgradu Name u Zagrebu (1998.), interijer zgrade Židovske opcine u Zagrebu (1992.) i sinagoge u Osijeku (1999.), Or Kodeš centar u Chevy Chaseu, Maryland (2001./2002.), Oxnam crkvu, Washington D.C. (1995.), WUJS Institute, Arad Izrael (1993.), eksterijer prodajnog centra Podravke, Koprivnica (1999.). Njegove slike i djela primijenjene umjetnosti nalaze se u brojnim privatnim i javnim zbirkama, te u fundusima nekoliko muzeja u Europi, Americi i Izraelu. Docent je na Medijskom sveučilištu u Koprivnici. Trenutno radi na doktoratu s temom: “Prirodni ciklusi i njihove manifestacije u stvaralačkom postupku – temporalna dimenzija slikartstva” na Akademiji likovnih umjetnosti, Sveucilište u Zagrebu.