Dani otvorenih vrata Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay održat će se 7. rujna i 14. rujna 2023. u Draškovićevoj 30, u Zagrebu u terminu od 17 do 20 sati

7. RUJNA 2023. i 14. RUJNA 2023.

INFORMACIJE I RAZGOVOR O LIKOVNIM PROGRAMIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

PROGRAMI ZA SREDNJU ŠKOLU I ODRASLE

 • CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM
 • PROGRAM PRIPREME ZA UPISE  NA UMJETNIČKE FAKULTETE,
 • APSTRAKTNO SLIKANJE
 • AKVAREL
 • RADIONICE RAZNOVRSNIH PROGRAMA
 • POSEBNI PROGRAM STRIPA I ILUSTRACUJE
 • ARHITEKTURA, KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA
 • INVIDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Sve informacije o ponuđenim programima za mladež i odrasle možete saznati na Danima otvorenih vrata i možete upoznati voditeljicu programa za odrasle akademsku slikaricu profesoricu Danielu Pal Bučan, profesoricu ing. arh. Nevenku Brajdić i ravnatelja Učilišta profesora emeritusa Emila Roberta Tanaya

PROGRAMI ZA DJECU I MLADE:

 • KREATIVNE LIKOVNE RADIONICE ZA DJECU
 • PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE U SREDNJE ŠKOLE
 • PROGRAM STRIPA I ILUSTRACIJE
 • INVIDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Sve informacije o ponuđenim programima za djecu i mlade u dobi od četiri do šesnaest godina možete saznati na Danima otvorenih vrata i možete upoznati voditeljicu programa za djecu, profesoricu povijesti umjetnosti Anitu Mašić, akademskog slikara Marka Zemana i akademsku grafičarku Ružicu Dobranić

Prijave na telefon: 091 333 4 333, 091 444 2 444 ili na e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr