Dani otvorenih vrata Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay održat će se 8. rujna i 15. rujna 2022. u Draškovićevoj 30, u Zagrebu u terminu od 17 do 20 sati

08. RUJNA 2022. i 15. RUJNA 2022.

INFORMACIJE I RAZGOVOR O LIKOVNIM PROGRAMIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

PROGRAMI ZA SREDNJU ŠKOLU I ODRASLE:

Sve informacije o ponuđenim programima za mladež i odrasle možete saznati na Danima otvorenih vrata i možete upoznati voditeljicu programa za odrasle akademsku slikaricu profesoricu Danielu Pal Bučan, profesoricu ing. arh. Nevenku Brajdić i ravnatelja Učilišta profesora emeritusa Emila Roberta Tanaya

 • CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM
 • PROGRAM PRIPREME ZA UPISE  NA UMJETNIČKE FAKULTETE,
 • APSTRAKTNO SLIKANJE
 • AKVAREL
 • RADIONICE GRAFIKE
 • POSEBNI PROGRAM STRIPA I ILUSTRACUJE
 • ARHITEKTURA, KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA
 • INVIDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

PROGRAMI ZA DJECU I MLADE:

Sve informacije o ponuđenim programima za djecu u dobi od četiri (4) do 16 godina možete saznati na Danima otvorenih vrata i možete upoznati voditeljicu programa za djecu, profesoricu povijesti umjetnosti Anitu Mašić, akademskog slikara Marka Zemana i akademsku grafičarku Ružicu Dobranić

 • KREATIVNE LIKOVNE RADIONICE ZA DJECU
 • PROGRAMI PRIPREME ZA UPISE U SREDNJE ŠKOLE
 • ON LINE PROGRAMI
 • PROGRAM STRIPA I ILUSTRACIJE
 • INVIDIVIDUALIZIRANA NASTAVA

Programe ON LINE je moguće pohađati i preko platforme Google meet ili Skypa. Ovaj tip radionica namijenjen  je polaznicima koji iz nekog razloga nisu u mogućosti fizički nazočiti likovnim radionicama  u prostorima Studija Tanay.

Prijave na telefon: 091 333 4 333, 091 444 2 444 ili na e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr