Dani otvorenih vrata Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay održat će se 10. rujna i 17. rujna 2020. u Draškovićevoj 30, u Zagrebu.

 1. RUJNA 2020.: INFORMACIJE I RAZGOVOR O LIKOVNIM PROGRAMIMA U ŠK. GODINI 2020/2021.
 • 17.00 – 20.00 sati – CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica, profesor emeritus Emil-Robert Tanay,
 • 17.00 – 20.00 sati – PROGRAM PRIPREME ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE, -profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00 – 20.00 sati – APSTRAKTNO SLIKANJE – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00-20.00 sati-AKVAREL-profesor emeritus Emil Robert Tanay, akdemski slikar
 • 17.00 – 20.00 sati – RADIONICE GRAFIKE – profesor Marko Zeman, akademski slikar
 • 17.00 – 20.00 sati – PROGRAM STRIPA I ILUSTRACUJE – profesor Janko Ivčić akademski slikar
 • 17.00 -. 20.00 sati –ARHITEKTURA, KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA I DIZAJN : STUDIRANJE I PRAKTICIRANJE, Leila Nanuk,.ing.arch.
 1. RUJNA 2020.: INFORMACIJE I RAZGOVOR O LIKOVNIM PROGRAMIMA U ŠK. GODINI 2020/2021.
 • 17.00 – 20.00 sati – CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica, profesor emeritus Emil-Robert Tanay,
 • 17.00 – 20.00 sati – PROGRAM PRIPREME ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE, -profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00 – 20.00 sati – APSTRAKTNO SLIKANJE – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00-20.00 sati-AKVAREL-profesor emeritus Emil Robert Tanay, akad. slikar
 • 17.00 – 20.00 sati – RADIONICE GRAFIKE – profesor Marko Zeman,akad. slikar
 • 17.00 – 20.00 sati – PROGRAM STRIPA I ILUSTRACIJE – profesor Janko Ivčić, akad. slikar
 • 17.00 -. 20.00 sati –ARHITEKTURA, KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA I DIZAJN : STUDIRANJE I PRAKTICIRANJE, Leila Nanuk, ing.arch.

 

Programe je moguće pohađati i preko platforme Gotomeeting ili Skypa. Ovaj tip radionica namijenjen  je polaznicima koji iz nekog razloga nisu u mogućosti fizički prisustvovati nastavi u Studiju Tanay

 

 

Prijave na telefon: 091 333 4333, ili na e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr