Dani otvorenih vrata Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay održat će se 12. rujna i 19 rujna 2019. u Draškovićevoj 30, u Zagrebu.

 1. rujna 2019.: Informacije i razgovor o likovnim programima u šk. godini 2019/2020.
 • 17.00 – 20.00 sati – CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica, profesor emeritus Emil-Robert Tanay,
 • 17.00– 20.00 sati – PROGRAM PRIPREME ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE, -profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00– 20.00 sati – APSTRAKTNO SLIKANJE – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00– 20.00 sati – RADIONICE GRAFIKE – profesorica Ivana Bajcer, mag. grafike
 • 17.00– 20.00 sati – POSEBNI PROGRAM FIGURATIVNOG CRTANJA I SLIKANJA – profesorica Ivana Bajcer, mag. grafike
 • 17.00-. 20.00 sati –ARHITEKTURA, KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA I DIZAJN : STUDIRANJE I PRAKTICIRANJE, Leila Nanuk, univ.bacc.ing.arch.
 1. rujna 2019.: Informacije i razgovor o likovnim programima u šk. godini 2019/2020.
 • 17.00– 20.00 sati – CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU – VERIFICIRANI PROGRAM – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica, profesor emeritus Emil-Robert Tanay,
 • 17.00– 20.00 sati – PROGRAM PRIPREME ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE, -profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00– 20.00 sati – APSTRAKTNO SLIKANJE – profesorica Daniela Pal Bučan, akad. slikarica
 • 17.00– 20.00 sati – RADIONICE GRAFIKE – profesorica Ivana Bajcer, mag. grafike
 • 17.00– 20.00 sati – POSEBNI PROGRAM FIGURATIVNOG CRTANJA I SLIKANJA – profesorica Ivana Bajcer, mag. grafike
 • 17.00-. 20.00 sati –ARHITEKTURA, KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA I DIZAJN : STUDIRANJE I PRAKTICIRANJE, Leila Nanuk, univ.bacc.ing.arch.

Prijave na telefon: 091 333 4333, ili na e-mail: studio-tanay@studio-tanay.hr