Sadržaji koje nude muzeji i galerije osnova su za poticanje likovno kreativnog mišljenja, a imaju za cilj ostvarivanje originalnih zamisli i rješenja kod djece. U sklopu programa bit će organizirani posjeti najznačajnijim izložbama u drugom polugodištu školske godine 2018./2019. Program je namijenjen djeci od 7 do 15 godina. Za vrijeme razgledavanja izložbe djeca će se […]