RADIONICE CRTANJA, SLIKANJA I GRAFIKE 2018./2019. Polaznici stječu sposobnost izražavanja, crtaćim i slikarskim tehnikama. Također stječu znanja i vještine kojima stvaraju kreativni produkt potaknut kritičkim mišljenjem. U listopadu i studenom polaznici uče o percepciji prostornosti iluzije prostora na dvodimenzionalnoj plohi. Osim što će vješto istražiti mogućnosti perspektiva, uspoređivati će primjene perspektiva u umjetničkim djelima. Istraživanjem […]